Trunko
Akvarelo n2  (26x35cm)
La trunkeko de lariko povas oferi sin en pentrosubyekto.
La malhaltay branchoy yam mortintay shayne baraktis por pluvivi.
La turmentitay linioy kvazau defias la laboron de la peniko.
(Sekvo)<>(Reiro)
( panelo)