Tombo
Akvarelo n18 (30x42cm)
La tombeyo "Campo Santo" (Sankta Kampo) de Jenova  entenas multayn skulptazhoyn el marmoro de Carrare (karar').
Nenio povas pli bone eksprimi la doloron de funebro, ol chi tiu flugila virino rompita de la chagreno.
Necesus restadi dum tagoy en chi tiu loko por observi la lumon kiu movijas.
La sunradioy montras la frukton de la talento de la jenovay skulptistoy.
Mi estis antauvidinta la prezentado de chi tiu akvarelo dum chi tiu ekspozicio.
Mi ne sciis ke la funebro de la tuta homaro ye la 11a de septembro 2001 tiel kongruas kun jia cheesto...
(Sekvo)<>(Reiro)
(Reiro al la panelo)