1 kliko sur akvarelon permesas vidi jin pli grandan.
Sekvo de la ekspozicio d'akvareloy laulonge de la ronda galerio.
(Sekvo)<>(Reiro)
( Indekso )