NUN
Surtola oleazho n10 (83x122cm)
"Nun" estas chi tiu momento sen dauro
kiam la sablero pasas en la truo de la sabluyo
pasante de la osa  al la isa tempo.
La pentrzho konstruijis chirkau chi tiu ekpunkto.
Ne  la tempo pasas...
Sin movijas nur la sablo kiu transiras.
La tempa spiralo shaynas transiri per chi tiu punkto
sed yen la iluzio.
La nuno sekvas la tempspriralon.
La tempo nemovas.
(Sekvo)<>(Reiro)
(Reiro al la panelo)