Minotauro
surtola oleazho n17 (65x92cm)
La tauro, fonto de legendo de Minotauro,
estas temo intime ligita ye la homa imago.
Ji cheestas en la postrestazhoy arkeologiay cretiay.
Ji apartenis yam al la surroka paleolitika pentro.
La kornbestoy inspiras l'arton de longe.
(Sekvo)<>(Reiro)
(Reiro al la panelo)