Libereco
Akvarelo (24x32cm)
Chi tiu vido de la Trade Center ne estas tute vershayna, nek reala.
Chi tiu akvarelo estis imagita ek de la multay bildoy aperintay tra la granday informrimedoy.
Se l'akvo de laviso povus estingi la freneza furioza fanatitkismon ...
sed ji nur povas provi eksprimi la absolutan hororon.

(Sekvo)<>(Reiro)
(Reiro al la panelo)