sekvo de
MISTIKO
..........
Proklami sin abstrakta pentristo au figura,
valoras akceptadon de propra enkajigo.
.........
En la pley eta detalo de laviso,
ekzistas senfino da ne-figuray pentrzhoy,
kiuy postulas nur al elshovijo.
Pligrandigo, rekadrigado povas tion fari.
La pentro, same kiel l'arto jenerale,
entenas iluzion.
Mia sento estas ke chi tiu iluzio neniam estu blufo.
La honesteco ne permesu mistifiki sian samulon.
Chu vi dubas pri la antauazho ?
Vi pravas !
Oni dubu metode !
Provu la sekvantan eksperimenton sekvante chi tiun recepton:
1)Reprodukti per iu ayn pentra tekniko la bildon,
 kiu ekestas en la ombro de glaso.
2)Obteni serion da bildoy variigante la diversayn parametroyn.

Rezultato: Senlima serio  da bildoy abstrkatay.
Chi tiuy bildoy konservos inter si parentan ligilon,
kiu kreos stilan unuecon.
Chi tiu stila unueco donacos artistan autoritatecon al la verkaro.
Ne mankos la ekzegezistoy por krei novan artan kulton chirkau via kreado.
PS: Fakte, la bildo noma Mistiko ekestas tute simple en la ombro de glaso entenanta migdalsiropon.
Ji estas realista bildo.
Se vi deziras diskuti pri chi tiu ideo, kontaktu:
kavlan@com4.ws

 (Sekvo)<>(Reiro )
(Reiro al la panelo)