Finyujo
Kial... 2  tiom malsamay manieroy?

La klarigo tre simplas, chiu tekniko havas siayn ecoyn.
L'akvarelo permesas tuy eksprimi  la vidatazhon au la imagazhon, tre spontanece.
La oleazho, pro la materiay necesoy kiuyn ji bezonigas,
taugas por strukturita laboro, arkitekturigita, mature planigita.
Ne mirige oni obtenas 2 manieroyn  kiuy ne sin oponas,
sed sin kompletigas reciproke.
(Sekvo)<>(Reiro)
(Reiro al la panelo)