Finyujo
Surtola oleazho N1 (90x116cm)
Chi tiu lasta yujo ne ya estas la unua en la historio de la pentro...
Ji parentas al siay multnombray mezepokay similazhoy.
La vizitantoy kiuy venas el la galerio kie la akvareloy estas prezentatay,
ekvidas subite la stilan diferencon kiu dispartigas la du teknikoyn uzatay de la sama autoro.
Se vi deziras compreni la ( kialon.)
(Sekvo)<>(Reiro)
(Reiro al la panelo)