Falszart
Surtola oleazho n2 (60x80cm)
Ye la komenco chi tiu pentrazho estas blago.
La karnavala kapo estas obtenita per la engluado de eluzita pantaloneto.
La poshoy konsistigas la okuloyn.
La nazo estas la posta parto de la malnova pugvestazho,
Chi tiu ne estis modifita antau la engluado.
La ridanta fauko konsistas el punta rando de subyupo.
La teksazhoy kiuy sugestas la vilecon de la rolanto estas obtenitay
per la enmiksigo, en la farba tavolo, de lignay teksazhoy.
Chi tiu tekniko estas entenata en chiuy la pentrazhoy
chi tie prezentatay.
(Sekvo)<>(Reiro)
( Reiro al la panelo)