DEMANDADO
Chu la magio ne estas, nur,
la bildo de la imago en la spegulo de la mago ?

La rayto tion pensi restas postulenda.
Multnombray diazhoj nepruveblay ekzistas de pluray dekoy da yarmiloy en la homa cerbo.
La kreda bezono ligijas sendube al nia konscio, ke ni estas mortemuloy.
La intima batalo inter nia vivinstinkto kay nia mortkonscio, instigas nin al deziro de senmorteco de nia animo.
Tamen oni povas vivi sen rigardi kiel realazhon tion kio estas nekontrolebla.
Tial necesas akcepti ke la eterneco apartenas al nia imago...
Necesas akcepti ankau ke la nura konstanteco natura estas la konstanta shanjijado.
La shablonazho "nenio novas sub la suno" erare naivas,
char ech la suno enskribijas en la dauro.
La tolereco ne rezultas el arbitra morala regulo, ji konsekvencas de nia kapableco en la konservado de duba parto en chiuy niay konvinkoy.
La senduba kredo al la malracieco, lau la logiko de la frenezulo, kondukas al fanatikismo...
Nur la netolereco estas maltolerebla.
(Sekvo)<>(Reiro)
(Reiro al la panelo)