Cikadoy
Akvarelo n1 (24x32cm)
La feriantoy mire scivolemas de la obsedantay sunvarmay cikadblekadoy,
kies elirloko ne estas videbla...
La cikadoy tiom diskretas vide,
kiom ili bruas kiam la suno ilin varmigas.
Sekkunijantay, ye sia ekzistofino, ili silentas.
Tanatoso ne malproksimas ye Eroso.
Sed kiom belas cigadokiam oni rigardas jin,
dum la sunsubijo, kontraulume.
Jia ventrotraluma ijas lampiono sub feay flugiloy.
Antau kiam la fotografio permesisla dokumentadon de la naturstudantoy,
la desegno, la desegno akvarelita kay l'akvarelo plenumis sole chi tiun rolon.
La Coupole de La Gaude kiu gastas chi tiun ekspozicion,
lokon donas ankau al muzeo pri entomologio.
Por ligi la ekspozicion kun chi tiu vivanta muzeo,
chi tiu akvarelo lokijis chi tie.
(Sekvo)<>(Reiro)
( Reiro al la panelo)