AVERTO !

 Chi tiu pentra ekspozicio estas provazho.
Ji restos sur Interreto nur se ji interesas vin.
La uzado de la Nova Help Alfabeto NHA estas ankau eksperimentado.
Vi raytas reagi kay eksprimi vian aprobon au malaprobon.
Interreto estas ideala malferma loko por tute libere intershanji  ideoyn.

KAVLAN
La autoro de chi tiuy pajoy kay de chiuy la verkoy prezentatay chi tie,
invitas vin al rilatoy per la elektronika poshto.
kavlan@com4.ws

Estimata vizitanto
ekzamenante  mian
espozicion vi montras
vian intereson al ambau la
pentro kay  Esperanto.
Se vi rimarkas eraroyn
bonvolu signali ilin al mi.
Antauan dankon...

Diskutante kun mi
vi pruvas ke la Internacia Lingvo
utilas, sen zorgi pri limigo.
La pentro permesas al mi
eksprimi miayn sentoyn kay
ideoyn.
Vi raytas malsame opini.
Uzu la lingvon de Zamenhof
por eksprimi
viayn proprayn ideoyn.
Mi atendas viayn mesajoyn...

(Sekvo)<>(Reiro)
2001-12-12